Medieinformation / Datasalg / Oversigt over indhold i landbrugsdatabasen

Oversigt over indhold i landbrugsdatabasen

 Postnr.

2605 - 4990

Antal gårde/skove

2180

5000 - 5970

850

6000 - 9990

5472

 

Personnavne - ejere

 

8000

 

Ager

 

7500

Korn

6600

Majs

600

Bælgfrugter

1500

Raps

1550

Frø

3660

Kartofler

450

Sukkerroer

340

 

Skov

 

4350

Juletræer og pyntegrønt

940

Traditionel Skovdrift

1800

 

Animalsk drift i alt:

 

5125

Slagtesvin

2350

Søer

1350

Smågrise

950

Hønserier

100

Kødkvæg

570

Malkekøer

1325

Ammekøer

150

Kvier

325

Kalve

125

Tyre

140

Tyrekalve

115

Fåreavlere

110

Større Gårde & Skove | CVR: 35467866 | Ystadvej 12, 2850 Nærum  | Tlf.: 22 33 15 66 | til@guideforlaget.dk