Gård-/skovregister / Indhold i gård- og skovregistret

Indhold i gård- og skovregistret

 
Den alfabetiske fortegnelse over de optagne gårde og skove indeholder oplysninger om postadresse, telefoner og kommunale tilhørsforhold.
 
Endvidere størrelse i ha. samt navn på ejer, bestyrer, forpagter, skovrider, ledende medarbejdere etc.
 
Hver ejendoms væsentlige produktionsområder og specialer oplyses også, ligesom den offentlige ejendomsværdi er angivet, hvis vi har fået oplysning herom.
 
Ved godser gives en oversigt over alle tilliggender med oplysning om hvert tilliggendes areal samt ejerforhold m.v. Desuden er hver gård under et gods optaget for sig med yderligere oplysninger.
 
Hvis en gård er sædegård eller hovedgård er dete anført. En sædegård er en gård, der før forfatningsændringen im 1660 var sæde for en adelig familie eller senere er gjort til sædegård ved kgl. beviling. En hovedgård er en gård, hvortil der i sin tid har været gjort hoveri. En sædegård vil altid være en hovedgård.
 
Der er tilføjet oplysninger om bygningsfredning, og hvor underretning herom har været tilgængelig, om byggeperiode, bygmestre etc.
 
For nogle slotte og herregårde er der oplysninger om offentlig adgang med åbningstider m.m.
 
Alle de optagne gårde og skove får en gang årligt mulighed for at ajourføre de oplysninger, der bringes i bogen.
 
Endvidere oplysninger om hvilke af de registrerede gårde, der har aktiviteter i udlandet.
 
 Bestil optagelsesskema ved at sende en mail til mail@guideforlaget.dk
 
 
 
 
Større Gårde & Skove | CVR: 35467866 | Ystadvej 12, 2850 Nærum  | Tlf.: 22 33 15 66 | til@guideforlaget.dk