Gård-/skovregister

 
Større Gårde & Skove omfatter fortrinsvis gårde og godser med et areal på 50 ha. eller derover.
 
Herudover medtages svinebrug/besætninger med minimum 100 årssøer eller en årsproduktion på mindst 3000 slagtesvin.. 
 
Gårde der har kvægbesætninger med 60 årskøer eller mere er også medtage, ligesom vi har taget ejendomme med særlig interesse med.
 
 
Større Gårde & Skove | CVR: 35467866 | Ystadvej 12, 2850 Nærum  | Tlf.: 22 33 15 66 | til@guideforlaget.dk